Author Archive

Ճիմ Քարիճիանիս Գանատայի Թորոնթոյի շրջանի Սգարպորօ-Էճինքորթ –ի (Scarborough-Agincourt) ընտրատարածքի նախկին քաղաքային խորհրդարանի անդամ, Ճիմ Գարիճիանիս, աժմ թեկնածու է Թորոնթոյի քաղաքային խորհուրդի Սգարպորօ-Էճինքորթ (Scarborough-Agincourt) շրջանի 2018 թուականի քաղաքապետարանի ընտրութիուններուն.

Ճիմ Քարիճիանիս

Գանատայի Թորոնթոյի շրջանի Սգարպորօ-Էճինքորթ –ի (Scarborough-Agincourt) ընտրատարածքի նախկին քաղաքային խորհրդարանի անդամ, Ճիմ Գարիճիանիս, աժմ թեկնածու է Թորոնթոյի քաղաքային խորհուրդի Սգարպորօ-Էճինքորթ (Scarborough-Agincourt) շրջանի 2018 թուականի քաղաքապետարանի ընտրութիուններուն.

Kurdish

جم کەرەجییانی یەکێکە لە پاڵێوراوانی هەڵبژاردنەکانی ڕاوێژکاری شارەوانی ،سکاربۆرۆ – ئەیجن کۆرت Scarborough Agincourt ساڵی ٢٠١٨
بەڕێز جم کەرەجییانی ٢٧ی ئۆکتۆبەری ٢٠١٤هەڵبژێردراوی ڕاوێژکاری سکاربۆرۆبووە

بەڕێز کەرەجییانی دیاریکراوبووە بۆ:

 • پاڵێوراو بۆ لیژنەی سەرۆکی داد
 • جێگری سەرۆک بۆ کۆمیتەی مۆڵەتپێدان و پێوەرەکانstandards
 • جێگری سەرۆکی کۆمیتەی سکاربۆرۆ
 • لایەنگروداکۆکیکاری تازەهاتووان بۆ کەنەداهەروەها بەشداربووە لە:

Kelly and Karygiannis are first incumbents to square off in election

Nominations to stay open until Sept. 14 at 2 p.m.

Scarborough Mirror Aug 20, 2018 David Nickle 
Jim Karygiannis

Jim Karygiannis registered to run for Toronto council in the new Ward 22-Scarborough Agincourt. – Carlos Osorio

 

The first contest of incumbents in the new 25-ward Council got an early start Monday morning, as Jim Karygiannis and Norm Kelly both registered in the new Ward 22-Scarborough Agincourt. 

Jim Karygiannis est candidat à la mairie de Toronto, Scarborough-Agincourt pour les élections municipales de 2018. L’honorable Jim Karygiannis a été élu au conseil municipal de Toronto le 27 octobre 2014.

Jim Karygiannis est candidat à la mairie de Toronto, Scarborough-Agincourt pour les  élections municipales de 2018. L’honorable Jim Karygiannis a été élu au conseil municipal de Toronto le 27 octobre 2014.

 1. Karygiannis a été nommé pour:
 • Président du Comité de Nomination des Tribunaux
 • Vice-président Comité des Licences et des Normes
 • Vice-président du Conseil Communautaire de Scarborough
 • Représentant les Nouveaux Arrivants à la ville de Toronto

जिम करीग यॊ ानिस टोरॊटो ससटी काउॊससऱर, वार्ड 22, स्कारबोरो-अग कोटड के 2018 रपासऱका चुिाव के सऱए उम्मीदवार है

जिम करीग यॊ ानिस टोरॊटो ससटी काउॊससऱर, वार्ड 22, स्कारबोरो-अग कोटड के 2018 रपासऱका चुिाव के सऱए उम्मीदवार है

Read more…

ਜਿਭ ਏਯੀਜ ਆਨੀਸ ਟ ਯਾਂਟ ਜਸਟੀ ਏੌਂਸਰਯ, ਵਾਯਡ 22, ਸਏਾਯਫ ਯ –ਅਜ ਨਏ ਯਟ ਦੀਆਂ 2018 ਜਭਊਂਸ ਰ ਚ ਣਾਂ ਜਵਚ ਇਏ ਉਭੀਦਵਾਯ ਹਨ.

ਜਿਭ ਏਯੀਜ ਆਨੀਸ ਟ ਯਾਂਟ ਜਸਟੀ ਏੌਂਸਰਯ, ਵਾਯਡ 22, ਸਏਾਯਫ ਯ –ਅਜ ਨਏ ਯਟ ਦੀਆਂ 2018 ਜਭਊਂਸ ਰ ਚ ਣਾਂ ਜਵਚ ਇਏ ਉਭੀਦਵਾਯ ਹਨ.

Read more…

짐 케리지아니스는 2018년 지방선거에 출마한 스카보로-에긴코트 지역 토론토 시의원 후보로, 2014년 10월27일, 토론토 시의원에 당선되었습니다.

케리지아니스는 법원 후보자 심사위원장,  영업허가 및 기준 위원회 부회장, 스카보로 지역 자문위원회 부회장, 토론토시 새 이민자 변호인 등을 역임하였으며, 현재 Exhibition Place 운영위원, 하버프론트 센터 이사, 온타리오주 불어권 자치 연합회원, 스카보로 지역 보존 패널, 스카보로 병원 지역사회 및 환자 자문위원 등으로 활동하고 있습니다.

Ο Jim Karygiannis είναι υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος για το Δημοτικό Σύμβούλιο της πόλης του Τορόντο, Scarborough-Agincourt, στις δημοτικές εκλογές του 2018.

Ο αξιότιμος κ. Jim Karygiannis εξελέγη στο Δημοτικό Συμβούλιο του Τορόντο στις 27 Οκτωβρίου 2014.

Ο κ. Καρυγιάννης διορίστηκε:

 • Επιτροπή ορισμού δικαστηρίων, πρόεδρος.
 • Επιτροπή Αδειοδότησης και Προτύπων ως Αντιπρόεδρος.
 • Αντιπρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου του Scarborough. Και
 • Εισαγγελέας για τους Νεοαφιχθέντες στην πόλη του Τορόντο.

What’s Happening